Bloeizone Buurt leefstijlprogramma Bakkeveen 2023

€ 3600 Zorg Bakkeveen

  Dit jaarprogramma is in januari 2023 gestart op initiatief van de werkgroep leden Annemarie Bongers en Jennifer Plein (diëtist). Wat dit programma bijzonder maakt is dat het aan de keukentafel bij de deelnemers thuis plaatsvindt. In deze huiselijke setting bespreken de deelnemers hun leefstijldoelen van de afgelopen week en er wordt een nieuw leefstijlthema behandeld. De leefstijlthema’s zijn afgeleid van het model van Positieve Gezondheid van Machteld Huber. Eenmaal per maand schuift diëtist Jennifer Plein aan. Zij evalueert met elke deelnemer de persoonlijke voortgang en beantwoord inhoudelijke vragen.

  Uit de schriftelijke en mondelinge evaluatie kwam naar voren dat bij de deelnemers de kwaliteit van leven het afgelopen jaar sterk is verbeterd.  In de eindevaluatie kwam naar voren dat de deelnemers meer zijn gaan bewegen, een regelmatiger slaappatroon hebben ontwikkeld, vezelrijker zijn gaan eten, per dag meer water drinken en minder suikerhoudende dranken gebruiken.

De deelnemers ervoeren de groep als veilig. Er worden soms persoonlijke verhalen verteld en dat lukt alleen in een veilige groep. Aangegeven wordt dat het ook een plus is dat een echtpaar deel uitmaakt van de groep en dat de groep zowel uit mannen als vrouwen bestaat.

Ook het uitvoeren van praktische opdrachten, om de kennis toe te passen onder deskundige leiding van een praktijk docent, maakte het programma compleet.