Bloeizone Beetsterzwaag

€ 500 Zorg Beetsterzwaag

In navolging van Wijnjewoude en Bakkeveen zijn er ook in Beetsterzwaag plannen voor een bloeizone. Een werkgroep van enthousiaste inwoners gaf onlangs samen met Plaatselijk Belang het startsein. Beetsterzwaag moet ook een dorp worden waar de bewoners bovengemiddeld gezond en gelukkig zijn. It giet om de minsken dy’t wy net berikke kinne.

Een Bloeizone is een dorp waar allerlei activiteiten worden ontplooid om ervoor te zorgen dat de inwoners een gezond leven kunnen leiden. Het gaat om meer bewegen, gezond eten en slapen, maar ook om mensen met elkaar in contact te brengen.

Een Bloeizone is echter veel meer dan meer bewegen. Het gaat ook om gezonde voeding, een groene omgeving, het oplossen van financiële problemen of andere sociale kwesties, waardoor minder stress ontstaat. Eigenlijk alles dat een mens gelukkiger maakt. Ietje: “Beetsterzwaag is een actief dorp met betrokken inwoners.