Dorpsontbijt Terwispel

€ 1000 Maatschappij Terwispel

Het Dorpsontbijt Terwispel georganiseerd door Dorpssteunpunt Terwispel op 14 oktober 2023 was een succes. Een 90 inwoners namen deel aan het ontbijt. De aanleiding voor het organiseren van het ontbijt was het 15-jarig bestaan van Dorpssteunpunt Terwispel. De Opsterlandse Dorpssteunpunten zijn opgericht vanuit de gemeente bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Gericht op de onderlinge hulp en signalering in de dorpen. Een belangrijk punt hierbij is zorgen voor een eigen netwerk binnen je woonomgeving. Het thema Dorpsontbijt paste prima bij dit streven om te netwerken binnen je eigen woonplaats en zo je eigen netwerk te onderhouden uitbreiden of creëren. Dezelfde avond werd er in Us Doarpshûs een Oktoberfest georganiseerd, bij dit thema hebben we als Dorpsontbijt aangesloten door deze ochtend naast het standaard ontbijt een Bauernfrühstück aan te bieden. Het Dorpsontbijt kon de inwoners gratis aangeboden worden door bijdragen van de van Teijens Fundatie, Stichting Platform Vrijwilligerswerk Opsterland en de gemeente Opsterland.