Het broedeiland voor de visdieven

€ 1000 Natuur/landschap Gorredijk

In 2023 kregen wij subsidie vanuit het Iepen MienskipsFuns van de Provincie Fryslân voor het realiseren van een broedeiland voor visdieven. Aangevuld met een bijdrage vanuit de Van Teyens Fundatie waren we in staat drie visdiefvlotten te bouwen. Deze zouden gekoppeld worden aan het in 2023 door ons geplaatste proefvlot. Plaats van bestemming de plas in de Bouwespolder, onderdeel van het Natura 2000 gebied Van Oordts’Mersken

Op 13 april 2024 was het zover. De drie vakkundig gemaakte vlotten zijn naar het midden van de plas gesleept met een roeibootje en gekoppeld aan het aanwezige proefvlot. Verankering vond plaats middels het neerlaten van betonnen blokken.

Nu was het een kwestie van afwachten. Zouden de reeds aanwezige visdieven belangstelling tonen? Zouden de nog te arriveren visdieven dit nieuwe broedeiland zien zitten? Visdieven moeten wennen aan een nieuwe situatie, het bleef lange tijd spannend.

Nu, begin juni, kunnen we meedelen dat er op bijna ieder vlot nesten van visdieven aanwezig zijn! Het is nog lang niet vol, maar het begin is er. In totaal zijn er nu drie nesten geteld met twee eieren en was er een pulletje al uitgekomen. Op één van de vlotten hadden nijlganzen hun nest gemaakt. De eieren kwamen onlangs uit. Nijlganzen zoeken met hun kroost meteen het water op. Maar de pullen konden door de ‘veilige’ ( voor de visdiefpullen) hoge rand van gaas er niet uit. Een vrijwilliger is erheen gegaan en heeft de jonge nijlgansjes van het vlot gehaald en in het water gelaten.

We zijn blij met dit resultaat. Temeer daar de visdievenpopulatie afgelopen jaren veel verlies leed door de vogelgriep. Ieder jong telt nu!

Op 24 mei van dit jaar hebben we een excursie gehouden voor de schoolkinderen uit Terwispel. Daar was men zo enthousiast dat alle leerlingen wilden komen. Verdeeld over twee groepen zijn de ruim 50 leerlingen naar de dijk bij het broedeiland geweest en hebben we het gebied verder verkend. Er was een programma met kennis overdragen (verrekijkers en herkenningskaarten) en spelletjes. Het was zeer geslaagd, groep 5 van ’t Ambyld heeft verslagjes geschreven over deze dag. https://geaflecht.nl/schoolexcursie-naar-de-visdieven/

Binnenkort zal er nog een informatiepaneel worden geplaatst. Hierop een korte impressie over het broedeiland en een QR code naar een uitgebreider verhaal. Ook komt er een fries gedicht op dit paneel.