Hemrik in de Lente

€ 1000 Maatschappij Hemrik

Volgend voorjaar kleurrijk Hemrik

HEMRIK “Pak maar een handvol”, zegt Hylke Dijkstra. “En nou uitstrooien en dan in de grond duwen met het puntje naar boven.” De vijftig leerlingen van obs De Bôge duwden woensdag achttienduizend bloembollen de grond in. Later in de week volgen - machinaal geplant - nog eens ruim tachtigduizend bollen en knollen.

Tjisse Visser van Plaatselijk Belang Hemrik weet het zeker: dat kunnen ze hier gewoon. “Hartstikke leuk dat we Hemrik samen met jullie een stukje leuker kunnen maken. Ik hoop dat jullie er heel veel zin in hebben.” Dat hebben ze, de kinderen van De Bôge, samen met begeleidende ouders. In februari, maart en april volgend jaar wordt het dorp één grote bloemenzee met de honderdduizend bollen en knollen die deze week geplant worden. Als er een goed idee is in het dorp, dan proberen ze dat altijd te realiseren, zegt Visser. “En dat krije we as doarp dan ek altyd klear. It plantsjen fan de bollen is in ûnderdiel fan it idee om it doarp steeds moaier te meit- sjen.”