Hoe werkt het?

We hebben je aanvraag ontvangen. Bedankt! Net als jij vinden we jouw project belangrijk. We nemen daarom zo snel mogelijk contact met je op.

Eerst wordt er gekeken of je project aan alle eisen voldoet om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit ons fonds. Zo ja dan opent zich het officiële formulier voor het aanvragen van een bijdrage. Voldoe je niet aan alle eisen dan wordt deze, in de huidige vorm, niet in behandeling genomen. 

Volledige aanvragen worden behandeld in de commissie Financiële bijdragen. Uiteraard worden alle aanvragen getoetst aan onze statuten. Vervolgens brengt de commissie advies uit aan het College van Regenten. Het College bespreekt je aanvraag in een bestuursvergadering en neemt vervolgens een besluit.

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op dinsdag 2 juli 2024. Wil je dat jouw aanvraag in deze vergadering behandeld wordt? Dien je aanvraag dan uiterlijk 2 juni 2024 in! Aanvraag indienen

Projecten die met succes geld aangevraagd hebben bij de Van Teyens Fundatie lopen erg uiteen. Toch hebben zij een aantal richtlijnen met elkaar gemeen.

Checklist:

  • Het gaat om een maatschappelijke organisatie (vereniging of stichting);

  • Het project is in te delen in de categorieën: zorg, welzijn/maatschappij, cultuur, natuur/landschap of milieu.

  • Het effect van het project is van maatschappelijk belang voor de inwoners van de gemeente Opsterland;

  • Het project is eenmalig en in de tijd begrensd;

  • Voor het project is een projectbeschrijving, een realisatieplan en een begroting opgesteld;

  • Op dit moment is de begroting voor het project niet geheel sluitend.

Toelichting:

U staat op het punt om een financiële aanvraag in te dienen bij de Van Teyens Fundatie. Hiervoor doorloopt u enkele stappen.

Stap 1: Het formulier invullen

Zodra u het digitale formulier op de site invult vermeldt u de nodige gegevens w.o. contactgegevens, maar ook enkele gegevens over ‘uw project’.
U doorloopt hiervoor 5 pagina’s:
Wat wil je aanvragen – Organisatie – Contactpersoon – Checklist – Opmerkingen.

Na afronding van het ‘aanvraagformulier’ krijgt u een bevestiging in het scherm. Tevens ontvangt u een bevestiging in de mail.

Stap 2: Wij controleren je aanvraag 

Op basis van de ingevulde gegevens wordt er gekeken of het project aan de eerste eisen voldoet om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit ons fonds. Voldoet het niet aan alle eisen dan wordt deze, in de huidige vorm, niet in behandeling genomen en ontvangt u hierover bericht.

Stap 3: Aanleveren van documenten

Voldoet de aanvraag aan de eerste eisen, dan worden er aanvullende documenten gevraagd. Dit verzoek krijgt u via de mail met daarin een link naar de ‘vervolgpagina’.
Hier worden o,a, de volgende documenten gevraagd:
Projectplan – begroting – financieel overzicht – uittreksel KvK …

Deze documenten kunt u ter plekke uploaden (verschillende formats zijn mogelijk).

Stap 4: Controle van de documenten

Zodra u de documenten heeft ingestuurd, controleren wij of alles compleet is en daarmee de aanvraag in behandeling kan worden genomen. 

Indien er nog zaken ontbreken kan onze administrateur u om de gewenste documenten vragen.

Stap 5: Wachten op toekenning

Zodra alles compleet is wordt de aanvraag besproken in de Commissie Financiële Bijdragen die voorafgaand aan de vergadering van College van Regenten een advies opstelt m.b.t. de aanvraag.
Uiteraard worden alle aanvragen getoetst aan onze statuten.

Stap 6: De aanvraag toekennen 

Vervolgens brengt de Commissie Financiële Bijdrage advies uit aan het College van Regenten. Het College bespreekt de aanvraag in de bestuursvergadering en neemt vervolgens een besluit.
Dit besluit wordt u via de mail bekend gemaakt.

Indien de aanvraag is toegekend wordt in deze mail toegelicht hoe de verdere procedure is en welk tijdspad er gevolgd wordt.

Hallo, mijn naam is , ben bereikbaar via of en heb het volgende .

Bedrijfsgegevens

KVK: 41000899

BTW: NL001950162B01

IBAN: NL56 RABO 0309 0535 60

Informatie bijdrage aanvragen

Lees meer ->

De Stichting

Lees meer ->