Bijdragen

De Van Teyens Fundatie subsidieert initiatieven en projecten, waarvan het effect een maatschappelijk belang heeft voor de inwoners van de gemeente Opsterland. Deze initiatieven en projecten worden onderverdeeld in 5 categorieën, namelijk Zorg, Welzijn/Maatschappij, Cultuur, Natuur/Landschap en tot slot de categorie Milieu.

Onderstaande projecten en initiatieven hebben een groot maatschappelijk effect op de inwoners van Opsterland gehad. Zij gingen je voor!