Bossen en landschapselementen

Het Wallebos in Beetsterzwaag — Het Wallebos in Beetsterzwaag

De Van Teyens Fundatie bezit 34,99  ha bos- en natuurterrein. Hiervan is ca 34 ha bos en 1 ha water. Het eigendom is verdeeld over verschillende objecten:

  • Wallebos, Beetsterzwaag 12,93 ha

  • Reigersbos, Beetsterzwaag 4,61 ha

  • Natuurbos, Hemrik 6,09 ha

  • Verschillende perceeltjes bij Ureterp (o.a. Tsjerkebosk) 11,21 ha

Bekijk hier van een overzichtskaart van alle bossen.

Het beheren van bossen met een hoge biodiversiteit (veel variatie in flora en fauna) en deze een recreatieve bestemming geven is voor de Van Teyens Fundatie het belangrijkste. Biodiversiteit wordt uitgedrukt in soortenrijkdom. Hoe meer variatie in het bos aanwezig is, hoe meer planten en dieren in het bos kunnen leven. Een bos met veel variatie bestaat om te beginnen uit een bos van verschillende boomsoorten. Daarbij wordt de meeste waarde toegekend aan boomsoorten die van nature op die plek thuishoren. Ook is het belangrijk dat bomen van verschillende leeftijden naast elkaar staan, dat er voldoende open plekken in het bos aanwezig zijn en dat dode bomen zoveel mogelijk blijven staan en liggen in het bos. De natuur profiteert van meer aandacht voor de biodiversiteit in de bossen, maar ook de recreatiewaarde neemt toe. Een wandelaar komt logischerwijs liever wandelen op een plek waar veel te zien en te beleven is. 

Het Wallebos

Een mooi voorbeeld van een bos dat een fijne plek voor dier én mens is, is het Wallebos. Het Wallebos ligt ten zuiden van Beetsterzwaag en bestaat grotendeels uit dennenakkers van naaldboomsoorten als Douglas, Japanse Lariks, Grove den, Fijnspar en Sitkaspar. In 2010 is in het laagste gedeelte van het Wallebos een poel gegraven. Hierdoorheen is een vlonderpad aangelegd. De nieuwe poel is hierdoor ook voor de wandelaar te beleven. De poel brengt extra variatie in het bos, een drinkplek voor de dieren én een prachtige plek voor een wandeling. In 2021 heeft het vlonderpad nog een update gekregen. In het bos ligt ook een speelheuvel. Deze grote zandheuvel langs het wandelpad is ooit bedacht door twee meisjes uit Beetsterzwaag. Kinderen leven zich helemaal uit in dit bos!