Het bestuur

Het College van Regenten vertegenwoordigt en bestuurt de stichting. Zoals elke stichting leven wij interne regels na. Wil je hier meer over weten dan verwijzen we je graag naar onze statuten. Het College bestaat uit 8 leden.

Het bestuur vergadert 6 keer per jaar op dinsdag. De vergaderingen worden gehouden in de regentenkamer van het Fundatiehuis.

Data 2024

  • 2 juli

  • 10 september 

  • 5 november 

Commissies

Binnen het College van Regenten bestaan de volgende commissies:

Een commissie Financiële bijdragen, die alle verzoeken om financiële steun toetst en vervolgens aan het College van Regenten een advies uitbrengt. (minimaal 14 dagen voor de vergadering)

Een commissie Vastgoed, die samen met de rentmeester het College van Regenten adviseert met betrekking tot het beleid en het beheer van het verpachte of in erfpacht uitgegeven (voornamelijk agrarisch) vastgoed dat de stichting in eigendom heeft.

Een commissie Beheer financieel vermogen, die samen met de administrateur het College van Regenten adviseert met betrekking tot het beleid en het beheer van het financieel vermogen van de stichting.

Een commissie Fundatiehuis en tuin, die het College van Regenten adviseert met betrekking tot het beheer van het Fundatiehuis, het parkeerterrein en de tuin en de contacten onderhoudt met de huurders van het Fundatiehuis.

Een commissie Beheer bossen, die samen met de Bosgroep Noord-Oost Nederland het College van Regenten adviseert met betrekking tot het beleid en het beheer van de bossen en landschapselementen die de stichting in eigendom heeft.

Een commissie Website, die het College van Regenten adviseert ten aanzien van de inhoud en het gebruik van de website.

Het bestuur

Ria Blaak
Voorzitter
Verantwoordelijk voor commissie Vastgoed
rblaak@vanteyensfundatie.nl

Oetze Wiersma
Secretaris/penningmeester Verantwoordelijk voor commissies Beheer financieel vermogen & Fundatiehuis en tuin
owiersma@vanteyensfundatie.nl

Monique Dijkstra
Lid
Verantwoordelijk voor commissie Financiële bijdragen & Beheer financieel vermogen 
mdijkstra@vanteyensfundatie.nl

Pyt Achenbach
Lid
Verantwoordelijk voor commissies Financiële bijdragen & Website
p.achenbach@vanteyensfundatie.nl

Regina ter Steege
Lid
Verantwoordelijk voor commissies Beheer bossen & Website
rtersteege@vanteyensfundatie.nl

Ruud Boomsma
Lid
Verantwoordelijk voor commissies Vastgoed & Beheer bossen
rboomsma@vanteyensfundatie.nl

Anja Wiersma
Lid
Verantwoordelijk voor commissie Financiële bijdragen 
awiersma@vanteyensfundatie.nl

Joukje van Roeden-Hoekstra
Lid
Verantwoordelijk voor commissie Financiële bijdragen 
jvanroeden@vanteyensfundatie.nl

De Stichting

Lees meer ->

Het beleidsplan

Lees meer ->