Duofiets

€ 5000 Zorg Gorredijk

’t Hummelhûs biedt zowel de boerderijlocaties Oudehorne en Oldeholtpade (hierna te noemen locaties) zorg op maat voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke of psychische beperking, of een ontwikkelingsstoornis (ADHD, Autisme Spectrum Stoornis e.d.) en ouderen met dementie, Parkinson, Niet Aangeboren Hersenletsel of somatische aandoeningen.