Organiseren twee theatervoorstellingen rond thema armoede, uitsluiting en zelfredzaamheid i.s.m. de Joseph Wresinski Cultuurstichting

€ 250 Cultuur Drachten

Onlangs is door een aantal diaconieën en caritasinstellingen, verenigd in het Platform Kerken in Smallingerland, het initiatief genomen om middels een tweetal te organiseren voorstellingen rond de genoemde thema's een grotere bewustheid te creëren van de impact die armoede, uitsluiting en het (soms misplaatste) beroep op zelfredzaamheid heeft op mensen die in dergelijke (soms uitzichtloze) situaties zitten. Maar ook de veerkracht, zelfbewustzijn en inventiviteit laat zien om het hoofd daaraan te bieden.

We zijn blij dat wij op vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober a.s. de Joseph Wresinsky Cultuur Stichting bereid hebben gevonden de theatervoorstelling "Zie de Mens" te komen spelen.

De (kleinschalige) voorstelling "Zie de Mens" is een collage van poëtische scènes en monologen omlijst door een variëteit aan muzikale sferen. De thema's van de voorstelling worden tot leven gebracht door mensen die weten hoe het is om te leven in situaties die kwetsbaar maken. “Zie de mens” is een zoektocht naar de zin en onzin van zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid op eigen kracht en met eigen middelen. Bestaat dat? Moeten we dat willen? Iedereen zelfredzaam? 

Na afloop gaan de acteurs graag informeel met het publiek in gesprek. Wij hopen die avonden bezoekers uit de locaties van onze parochie te mogen begroeten! De doelgroep is dan ook breed: niet alleen mensen die zelf in situaties van armoede of uitsluiting zitten maar ook iedereen die meer bewust wil worden van wat dat betekent is welkom.

Namens Parochiële Caritas Instelling van de H. Clara van Assisi-parochie locaties Gorredijk, Oosterwolde, Drachten en Zorgvlied.