Koelvriesinstallatie nieuwe huisvesting Voedselbank Opsterland

€ 30.250 Maatschappij Gorredijk

Er ligt een plan om samen met de gemeente Opsterland het voormalige Groene Kruis gebouw aan de Jan Eisengastrjitte 2 in Gorredijk voor de Voedselbank geschikt te maken. De Gemeente Opsterland heeft toegezegd het gebouw conform de plannen, casco op te leveren inclusief het nieuw te bouwen gedeelte en de kosten hiervoor voor haar rekening te willen nemen.

Stichting Voedselbanken Opsterland is verantwoordelijk voor de inrichting van het geheel. Dit betreft o.a. stukadoorswerk, schilderwerk, installatiewerk t.b.v. koel/vriesapparatuur en HACCP gecertificeerde verlichting, vloerafwerking, keuken, uitgiftebalie etc.. Voor ons als voedselbank is dit een unieke kans om een slag te maken op het gebied van voedselveiligheid en ARBO. Verder is het de bedoeling om te verduurzamen d.m.v. zonnepanelen; een lucht conditionering systeem voor de productieruimte en een elektrische CV ketel voor de sociale ruimtes.

Aan Stichting Van Teyens Fundatie vragen wij ons eenmalig te willen sponsoren met een bedrag dat nodig is voor een nieuwe en grotere koel-/vriesinstallatie. Deze is nodig in verband met de noodzakelijke opslag van een grotere volumes gekoelde en ingevroren voedsel. De huidige koel- / vriesruimtes zijn te klein en blijken alleen tegen hogere kosten aan te passen en te verhuizen. Wel zullen we - zoveel als mogelijk is - de bruikbare onderdelen hergebruiken in het nieuwe gebouw. Voor het resterende nog te financieren bedrag. hebben wij een bijdrage aangevraagd bij een groot aantal andere regionale en landelijke fondsen.