Moanne fan it Erfskip 2023

€ 1000 Maatschappij Beetsterzwaag

De derde editie De derde editie van de Moanne fan it Erfskip bracht weer verschillende interessante lokale (cultuur)historische onderwerpen onder de aandacht. Opnieuw een succesvolle lokale invulling van de landelijke maand van de Geschiedenis. Het programma bestond dit jaar uit een serie lezingen en een digitale rondleiding. De activiteiten voorzien in een behoefte. Er waren bezoekers die bij meerdere activiteiten aanwezig waren. Vanuit het publiek kwamen veel complimenten. Op de avonden waren circa 300 mensen aanwezig.

De lezingen op een rijtje:

3 okt Kinderziekenhuis Cornelia-Stichting, 3 nov Molens in Gorredijk en Opsterland, 8 nov Pestbosjes, 15 nov architect Luitje de Goed, 23 nov Funerair erfgoed in Opsterland, 30 nov Historische interieurs, 7 dec 60 jaar banden met Midden Oosten.