Biologiedagen 2023 met o.a.6 klassen uit Opsterland

€ 1715 Natuur/landschap Drachten

Vooraf hadden de klassen zich via een nieuwe lesmethode verdiept in begrippen biodiversiteit en ecosysteem. En ze bereidden zich voor op agrarisch natuurbeheer via de website van Elan. De ene school kwam meer voorbereid naar de Biologie dag dan de andere. Dan hadden we ter plekke nog wat uit te leggen. De locatie was soms in een natuurgebied en soms bij een boerderij, maar altijd herkenbaar aan de gele Biologiedag vlag van Landschapsbeheer Friesland. In een paar natuurgebieden startte Staatsbosbeheer met een excursie voor de hele klas. Op boerderijen werd een rondleiding gegeven. Hier mochten kinderen bijvoorbeeld de kalfjes aaien en konden ze voelen hoe ruw een koeien tong is. Op de Biologie dag zelf hebben de leerlingen flink geholpen met natuur- en landschapsonderhoud. Onder leiding van Landschapsbeheer Friesland mochten ze zelf takken zagen en knippen.