Lustrumconcert 10 jaar de mnnnzngvrngng Beeterzwaag

€ 500 Cultuur Beetsterzwaag

Een lustrum concert op 19 november 2022, met als doel om de zang van de mnnnzngvrngng weer op het goede peil te brengen,  een grote groep mensen bijeen te brengen om samen van muziek te genieten en de mnnnzngvrngng weer voor te bereiden op het hervatten van hun rol bij allerlei gemeenschapsinitiatieven.