Beleef Beetstersweach

€ 1500 Maatschappij Beetsterzwaag

Onder de naam Beleef Beetstersweach organiseert Plaatselijk Belang Beesterzwaag-Olterterp op 3 september 2022 een ontmoeting voor alle dorpsgenoten. Deze vindt plaats in de vorm van een culinaire wandeling waarbij alle verenigingen en stichtingen uitgenodigd zijn zich te presenteren.