AED Kast geplaatst

€ 700 Maatschappij Wijnjewoude

Plaatselijk Belang Wijnjewoude is  de Van Teyens Fundatie zeer erkentelijk voor de financiële bijdrage aan de AED kast.

Deze is inmiddels geplaatst bij Restaurant de Stripe. In de kast is het AED apparaat van de eigenaar geplaatst. Hiermee kunnen we levens redden in het buitengebied tussen Wijnjewoude en Bakkeveen, als er sprake is van een reanimatie.