Historische informatieborden Terwispel

€ 1552 Cultuur Terwispel

Plaatselijk Belang Terwispel heeft tot taak om de in 2018 op dertien plaatsen in en rondom Terwispel geplaatste informatieborden verder uit te bouwen.

De wens is om de informatieborden onderdeel te maken van verschillende fiets en wandelroutes bij het dorp. De routes worden gepubliceerd op de website van Terwispel. Op de website kan dan meer info geplaatst worden over de verschillende onderwerpen. Dorpsgenoten worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan deze extra informatie.

Bij elk infobord wordt een QR code geplaatst zodat een bezoeker bij het bord de extra digitale info makkelijk kan vinden. Noodzaak is dan elk bord te vernieuwen.

Daarnaast is er de mogelijkheid op bij “het learzenpaad”, grenzend aan het natuurgebied Van Oords Mersken, een houten bank te plaatsten. Dit is in samenwerking met Staatsbosbeheer. Een mooie toevoeging aan dit onderdeel van de wandelroutes.