open monumentendag 2023

€ 1500 Cultuur Beetsterzwaag

Op 9 september 2023 was er weer de jaarlijkse Open Monumentendag, met als landelijk thema Levend Erfgoed. In Beetsterzwaag is dat ingevuld door ruim twintig historische personages voor één dag opnieuw tot leven te brengen. Samen met de Kunstmarkt trok deze dag ongeveer 1500 bezoekers. Bij de organisatie van de OM-dag waren ongeveer 50 vrijwilligers betrokken en er is een boekje uitgebracht met achtergrondinformatie over de personages.