Toegekende bijdragen vergadering 7 mei 2024

In de vergadering van 7 mei 2024 heeft het College van Regenten van Stichting Van Teyens Fundatie de volgende aanvragen gehonoreerd:

GV Stânfries ontvangt € 2.500,00 voor een gymnastiekuitvoering wat zeer waarschijnlijk de laatste uitvoering in de Skâns is. In 1974 werd de sporthal door GV Stânfries voor het eerst in gebruik genomen met een groot evenement Daarom willen ze een grootste finale van maken waar alle leden van hun vereniging aan meedoen!

Het Wâldhûs in Wijnjewoude ontvangt € 700,00 voor een geluidsversterker. Door de achteruitgang van het gehoor van de bewoners zijn de activiteiten niet meer goed te volgen wat helaas resulteert in afwezigheid.

Belangenvereniging de Gilden ontvangt € 2.000,00 voor een pomp bij het realiseren van de aanleg van een 3-tal fonteinen in de waterpartij in "park de Gilden" in Ureterp, gelegen aan de centrale hoofdingang van het dorp. Dit verbetert initiatief de biologische gesteldheid van het water en alle waterbewoners door het in beweging te houden.

Stichting Senioren N.H. Schreuderreis ontvangt € 3.500,00 om de jaarlijkse dagreis te organiseren voor de senioren uit de omgeving Beetsterzwaag-Olterterp.

Stichting Aurora ontvangt € 1.500,00 voor een concert in de Dorpskerk te Beetsterzwaag: Schumann “Authentiek” Robert Schumann is de 19e -eeuwse romanticus pur sang. Zijn muziek is doordrenkt van verlangen, passie en tragiek.

Buurtvereniging De Baanbrekers ontvangt € 15.000,00.  Zij willen hun speeltuin in Ureterp vernieuwen. De laatste jaren zijn er speeltoestellen weggehaald en ze willen graag de speeltuin in stand houden. We willen een veilige, stimulerende, inclusieve speelomgeving creëren voor kinderen van alle leeftijden.

De Gereformeerde Brassband De Lofklank uit Ureterp ontvangt € 500,00 voor het organiseren van een concert voor de hele familie , in samenwerking met de Fanfare Oerterp, het leerlingenorkest en Foodtruck US on Wheels uit Frieschepalen.