Toegekende bijdragen 17 januari 2023

31 januari 2023

In de vergadering van 17 januari 2023 heeft het College van Regenten van Stichting Van Teyens Fundatie de volgende aanvragen gehonoreerd:

Stichting Volwassenfonds Sport & Cultuur ontvangt een bijdrage van € 12.000,= voor het ondersteunen van volwassenen die leven rond het bestaansminimum in Opsterland om deel te nemen aan sport en culturele activiteiten.

Stichting Iepenloft De Tynje ontvangt een bijdrage van € 5.000,= voor 5 uitvoeringen van het Iepenlofspul “Freddy, Hâld my net tsjin” in Tijnje.

Het Odensehuis Dirk Baron in Beetsterzwaag en Drachten ontvangt een bijdrage van € 750,= voor een feestelijke bijeenkomst voor mensen met dementie in De Lawei in Drachten.

Stichting Culturele Activiteiten Opsterland ontvangt een bijdrage van € 1.500,= voor de Slow Melody Contest 2023 in De Skâns in Gorredijk.  Dit is een wedstrijd voor langzame, gedragen solo’s.