Jaarverslag

Tijdens de vergadering op 2 juli is de door de accountant en het bestuur goedgekeurde jaarverslag met jaarrekening door de regenten ondertekent. Het uitgebreide verslag is op te vragen via onze contactpagina.