Informatie bijdrage aanvragen

Een maatschappelijk belang voor de inwoners van de gemeente Opsterland. Dat is het effect van jouw project of initiatief. De plannen zijn er, alleen krijg je de begroting niet rond. Wij helpen je graag. Organiseer jij een project of evenement op het gebied van zorg, welzijn/maatschappij, cultuur, natuur/landschap of milieu? Mogelijk kan ons fonds dan iets voor je betekenen. Doe een aanvraag!

Zorg
Zonder goede zorg kunnen we niet. Zorg is onmisbaar voor onze primaire levensbehoeften. Om deze reden ondersteunt de Van Teyens Fundatie initiatieven die niet vanuit de reguliere zorgkosten gefinancierd worden. De zorg fijner maken door middel van bijvoorbeeld activiteiten in dagbesteding. Alle initiatieven die bijdragen aan een betere zorgverlening zijn welkom. Doe een aanvraag bij ons fonds voor je project in de zorg! 


Welzijn en Maatschappij
Met welzijn wordt bedoeld dat het zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal goed met een persoon gaat. Een goed welzijn maakt gelukkig. Onderzoek toont aan dat gelukkige mensen onder meer actiever, productiever en meer maatschappelijk betrokken zijn. Het welzijn van de inwoners van de gemeente Opsterland is dus van groot belang. Initiatieven die bijdragen aan een beter welzijn en een mooiere maatschappij waarin we met zijn allen leven ondersteunen wij graag. We helpen onder meer buurt-, sport- en speeltuinverenigingen en doen aan sponsoring van maatschappelijke projecten.  Vrijwilligerswerk en goede doelen vallen ook onder deze categorie. Doe een aanvraag bij ons fonds voor jouw project in de maatschappelijke/welzijnssector!


Cultuur
Cultuur in de breedste zin van het woord. Podiumkunsten, musea, beeldende kunst, muziek, dans, theater, film, letteren maar ook architectuur, design en nieuwe media. Als er maar kunst en cultuur geproduceerd, gepresenteerd, gepubliceerd, geconsumeerd en/of geconserveerd wordt. Misschien ben je op zoek naar een fonds om de cultuurparticipatie in de gemeente Opsterland te stimuleren? Erg belangrijk want de culturele sector verbindt, spreekt tot de verbeelding én zorgt voor de nodige ontspanning. Doe een aanvraag bij ons fonds voor je project in de cultuur!


Natuur en Landschap
Een mooi landschap, een robuuste natuur met waardevolle landschapselementen. In de categorie Natuur en Landschap vallen bijvoorbeeld initiatieven of projecten die een hoge biodiversiteit stimuleren. Niks is er zo belangrijk als natuur en landschap. Waar de inwoners van de gemeente Opsterland in wonen, werken, ontspannen en genieten. Doe een aanvraag bij ons fonds voor een project wat met natuur en landschap te maken heeft!

Milieu
Het geheel van voorwaarden en invloeden die van essentieel belang zijn om te kunnen leven. Voor zowel mens, dier als plant. Energie en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s binnen het milieu. Het milieu gaat ons allemaal aan. Projecten en initiatieven om het milieu te verbeteren ondersteunen wij dan ook graag. Doe een aanvraag bij ons fonds voor jouw project in de milieusector!

Benieuwd naar alle reeds toegekende bijdragen? Kijk op de pagina ‘Projecten’. Of dien direct je aanvraag in.