Toegekende bijdragen 15 november 2022

7 december 2022

In de vergadering van 15 november  2022 heeft het College van Regenten van de Stichting Van Teyens Fundatie de volgende aanvragen gehonoreerd:

De Parochiële Caritas Instelling van de H. Clara van Assisi-parochie locaties Gorredijk, Oosterwolde, Drachten en Zorgvlied ontvangt een bijdrage van € 250,= voor het organiseren en faciliteren van twee theatervoorstellingen rond het thema Armoede, uitsluiting en zelfredzaamheid i.s.m. de Joseph Wresinski Cultuurstichting  te Drachten.

Stichting Culturele Activiteiten Opsterland ontvangt een bijdrage van € 1.000,= voor de opdracht van de muziekcompositie Dodo van Haska op het Goudenspikerfestival 2023.

Stichting Voedselbank Opsterland ontvangt een bijdrage van € 30.250,= voor de investering van een nieuwe koelvriesinstallatie voor nieuwe huisvesting in Gorredijk.

De Spijkerpakkenband ontvangt een bijdrage van € 2.500,= voor de uitvoering van een “Krystmiel Konsert” in Ureterp.

Stichting Voedselbank Opsterland ontvangt een bijdrage van € 20.000,= t.b.v. voedselverstrekking aan klanten in 2023.

Stichting Eindejaarsfeest Wijnjewoude ontvangt een bijdrage van € 2.500,= voor het organiseren van het eindejaarsfeest 2022 in Wijnjewoude.

Stichting Aldjiersploech Beetstersweach ontvangt een bijdrage van € 5.000,= voor het organiseren van de viering Oud en Nieuw in Beetsterzwaag.

Het Frysk Sjongkoar uit Opsterland ontvangt een bijdrage van € 340,= voor de uitvoering van een kerstconcert in Gorredijk.

Stichting Alliade ontvangt een bijdrage van € 7.618,= voor het aanleggen van een sporttuin in Ureterp.

Stichting Alliade ontvangt een bijdrage van € 3.145,= voor het organiseren van een warme herfstkuier.

Christelijke Zangvereniging Looft den Heer uit Wijnjewoude ontvangt een bijdrage van € 500,= voor de uitvoering van een muzikale dienst met als thema “iets nieuws beginnen”.

Muziekvereniging “De Vlecke” en gymnastiekvereniging “Stânfries” ontvangen een bijdrage van € 1.220,= voor de gezamenlijke uitvoering van een winterconcert.

Tennisvereniging L.T.C. in Gorredijk ontvangt een bijdrage van € 5.000,= voor de renovatie van vijf gravelbanen.

Voetbalvereniging O.D.V. in Wijnjewoude ontvangt een bijdrage van € 2.500,= voor de investering van twee warmtepompen voor het duurzaam verwarmen van de kantine,

Een vertegenwoordiging van een deel van de horeca in Beetsterzwaag ontvangt een bijdrage van € 1.250,= voor een kerstmaaltijd voor cliënten van de Voedselbank.